Badanie histopatologiczne

Badanie histopatologiczne – badanie pod mikroskopem fragmentu tkanki ektopowego endometrium pobranego od pacjentki podczas laparoskopii bądź laparotomii w celu oceny obecności gruczołów endometrium i charakteru procesu chorobowego.

Badanie histopatologiczne materiału tkankowego ma duże znaczenie w ostatecznym rozpoznaniu endometriozy, i jednocześnie wyklucza chorobę nowotworową. Badanie histopatologiczne w odróżnieniu od badania cytopatologicznego umożliwia ocenę przestrzenną zmian chorobowych w tkance, stąd rozpoznania histopatologiczne są na ogół wiarygodniejsze i dokładniejsze niż cytologiczne.

Tkanki do badania histopatologicznego pobierane są śródoperacyjnie. Fragment tkanki przeznaczony do zbadania jest umieszczany w utrwalaczu (najczęściej formalinie). Następnie tkanka poddawana jest obróbce histologicznej, umożliwiającej jej zbadanie pod mikroskopem. Polega ona na umieszczaniu tkanki w stężonym roztworze etanolu (by odwodnić próbkę), w toluenie albo ksylenie i ostatecznie w płynnej parafinie. Po kilkunastu godzinach utrwalania fragment przeznaczony do badania jest odwodniony i utwardzony. Po ukończeniu tego etapu przygotowań, tkanka jest umieszczana w odpowiedniej formie i zalewana parafiną tak, by otrzymać parafinowy bloczek, łatwy do pocięcia mikrotomem w bardzo cienkie, kilkumikrometrowej grubości skrawki.

Skrawki są umieszczane na kolejnych szkiełkach mikroskopowych i poddawane procesowi barwienia. Barwienie pozwala na zakontrastowanie przedziałów komórkowych i zewnątrzkomórkowych oraz wybarwienie poszczególnych organelli komórkowych. Od rodzaju tkanki i celu badania zależy wybór metody barwienia. Najczęściej stosuje się barwienie hematoksyliną i eozyną, w którym hematoksylina barwi jądra komórkowe niebiesko, a eozyna cytoplazmę i substancję pozakomórkową na różowo.

Otrzymane preparaty oglądane są przez specjalistę patologa, który opisuje je i stawia rozpoznanie diagnostyczne.

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu Człowieka i Embriologii (ang. European Society of Human Reproduction and Embryology, ESHRE) (Dunselman GA, Vermeulen N, Becker C, Calhaz-Jorge C, D’Hooghe T, De Bie B, Heikinheimo O, Horne AW, Kiesel L, Nap A, Prentice A, Saridogan E, Soriano D, Nelen W. ESHRE guideline: management of women with endometriosis. Hum Reprod. 2014;29:400-12.) endometrioza może wystąpić nawet jeśli nie potwierdzi jej badanie histopatologiczne, a lekarz operujący oceni zmiany jako endometriotyczne.

(Źródło: http://pl.wikipedia.org/ w modyfikacji własnej)