Test diagnostyczny

Wciąż nie jest dostępny na rynku nieinwazyjny test diagnozujący endometriozę, który mógłby być pomocny w szybszym kierowaniu pacjentki na laparoskopię i w monitorowaniu leczenia farmakologicznego. Aktualnie cały świat pracuje nad takim testem.

Trzymajcie za nas kciuki – bo staramy się o finansowanie w NCBiR na badania, które również przybliżyłyby nas do takowego testu wymyślonego w Polsce, we Wrocławiu w IITD PAN.

Ale w przeszłości pojawił się już na rynku jeden taki nieinwazyjny test. W marcu 2002 r. , kanadyjska firma z Montrealu Procrea BioSciences zaczęła sprzedawać MetrioTest. Był on przedstawiany jako niewymagający skomplikowanej procedury, a polegający jedynie na pobraniu bioptatu endometrium i próbki krwi. Reklamowano go : ” 15 – minutowa sesja przeprowadzona w gabinecie lekarskim bez znieczulenia i to wszystko co jest wymagane do zdiagnozowania endometriozy”.

W teście oceniano szereg czynników zapalnych i na tej postawie określano obecność choroby. Niestety co konkretnie badano było objęte tajemnicą patentową. Według firmy Procrea czułość testu wynosiła 95 %. Pojawił się powszechny entuzjazm: w kwietniu 2002 r. MetrioTest zdobył nagrodę GENESIS w obszarze innowacji na targach BioHealth 2002 w Kanadzie, test był intensywnie reklamowany w czasopismach medycznych i na konferencjach naukowych, jak również w czasopismach kobiecych. Wielu lekarzy zaczęło oferować go jako alternatywę dla laparoskopii u pacjentek z niepłodnością i syndromem bólowym miednicy mniejszej. Ponadto firma ogłosiła dalszą współpracę z naukowcami w celu identyfikacji mutacji genowych, które predysponują kobiety do zapadania na endometriozę. Spodziewano się, że doprowadzi to do drugiego , a nawet trzeciego pokolenia MetrioTest w najbliższej przyszłości.

Niestety, zupełnie niespodziewanie, w lipcu 2003 r., firma Procrea BioSciences jako główny inwestor, wstrzymała finansowanie i zaprzestała działalności.

Nie pokazała się żadna publikacja o skuteczności tego testu w praktyce oraz żadne oświadczenie firmy o przyczynach wycofania się z produktu.